TheGridNet
The Minneapolis Grid

Minneapolis

Grid

35º F
37º F
32º F

สรุปสภาพอากาศ

35 º F
32 | 37
09:00 am  03 / 12
36º F 36 | 37
1 mph
เมฆเคลื่อนผ่าน: 51-84%
0%
12:00 pm  03 / 12
40º F 40 | 40
5 mph
เมฆเคลื่อนผ่าน: 51-84%
0%
03:00 pm  03 / 12
40º F 40 | 40
10 mph
เมฆน้อย: 11-25%
0%
06:00 pm  03 / 12
37º F 37 | 37
11 mph
เมฆกระจายร้อยละ 25-50
0%
09:00 pm  03 / 12
35º F 35 | 35
10 mph
เมฆเคลื่อนผ่าน: 51-84%
0%
12:00 am  04 / 12
33º F 33 | 33
10 mph
เมฆมืดครึ้ม: 85-100%
0%
03:00 am  04 / 12
31º F 31 | 31
9 mph
เมฆมืดครึ้ม: 85-100%
0%
06:00 am  04 / 12
30º F 30 | 30
8 mph
เมฆมืดครึ้ม: 85-100%
0%
09:00 am  04 / 12
31º F 31 | 31
7 mph
เมฆมืดครึ้ม: 85-100%
0%
12:00 pm  04 / 12
34º F 34 | 34
5 mph
เมฆมืดครึ้ม: 85-100%
0%
03:00 pm  04 / 12
35º F 35 | 35
1 mph
เมฆมืดครึ้ม: 85-100%
0%
06:00 pm  04 / 12
35º F 35 | 35
5 mph
หิมะเบาบาง
20%

สำรวจไดเรกทอรีของเรา

Minneapolis | ไดเรกทอรี

แพทย์

การศึกษา

ทนายความ

สัตว์เลี้ยง

Churches